Loading...
Legepladsinspektører 2023-10-18T07:57:16+00:00

Legepladsinspektør under BULP, sektion B

Her er der tale om personer, som har gyldigt certifikat fra Teknologisk Institut i dag, og som har deltaget i de afholdte opdateringskurser i forhold til gældende standarder å Teknologisk Institut eller i foreningsregi.

Det kan også være personer, der har deltaget i kurset “Brug af standarderne” på Teknologisk Institut, som har bestået den afsluttende skriftlige eksamen, og efterfølgende har deltaget i BULP’s legepladsinspektørkursus, hvor de har fået godkendt en inspektionsrapport og derefter modtaget BULP legepladsinspektør certifikat.

Legepladsinspektørerne foretager inspektion af legeredskaber, og inspektionsrapporter kontrolleres af brancheforeningen.

Legepladsinspektørerne modtager certifikat/bevis fra brancheforeningen BULP, hvis de nødvendige kvalifikationer er til stede.

Legepladsinspektørerne kan nævnes på brancheforeningens hjemmeside, med navn, certifikat nr., første certifikats udstedelses år og endelig oplysning om certifikatets udløb, hvis foreningen anmodes herom.

Liste over certificerede legepladsinspektører:

Ansøg om optagelse som medlem i BULP

Udfyld nedenstående formular for at blive optaget som medlem i Brancheforeningen af legepladskonsulenter og uvildige legepladsinspektører.

Du har også mulighed for at downloade en formular, udfylde den og sende den til kasserer Kim Munk Christensen, Vestergade 173, 8600 Silkeborg.

Download formuler ved at klikke her.

  Personoplysninger

  NAVN *

  ADRESSE *

  POST NR. *

  BY *

  E-MAIL ADRESSE *

  TELEFON NR. *

  ARBEJDSGIVER / SELVSTÆNDIG

  EVT. EAN-NR.

  Certifikat oplysninger

  CERTIFIKAT FRA TEKNOLOGISK INSTITUT

  CERTIFIKAT NR.

  UDSTEDT FØRSTE GANG

  ANDRE LEGEPLADSCERTIFIKATER

  Angiv hvilket

  søger om optagelse som Legepladskonsulent i:

  søger om optagelse som Legepladsinspektører i:

  Login oplysninger

  e-mail

  Valgfri adgangskode

  Jeg erklærer hermed at have læst vedtægterne for BUPL og accepterer disse

  X