Fritagelse af ansvar i fx institution ved ophængning af skilt

X